top of page
Physiotherapy

KIROPRAKTOR

mer om kiropraktikk: FAQ

HVA ER EN KIROPRAKTOR?

Kiropraktorer er eksperter innenfor muskel- og skjelettsystemet. Kiropraktikk har utviklet seg til å bli en moderne, kunnskapsbasert helseprofesjon, og er i dag en viktig del av helsevesenet. Kiropraktorer har minimum 5 års universitetsutdanning pluss ett år i turnus, og er autorisert helsepersonell.

1/3 av alle nordmenn med smerter i muskler og ledd oppsøker i dag kiropraktor. Kiropraktoren har tradisjonelt hatt ryggsøylen som spesialfelt, men er spesielt god på å vurdere funksjonen i hvert enkelt ledd i kroppen.

HVA SKJER UNDER EN KONSULTASJON?

Den første timen bruker vi mye tid på å kartlegge dine behandlingsbehov. Vi stiller en rekke spørsmål for å komme nærmere årsaken til dine plager. Sykehistorien vil i de fleste tilfeller gi oss en indikasjon på hva du feiler, og den kliniske undersøkelsen har til hensikt å bekrefte eller avkrefte dette.

I noen tilfeller vil det være nødvendig med billeddiagnostikk for å komme problemet nærmere. Kiropraktorer har anledning til å rekvirere røntgen, CT og MR.

INDIVIDUALISERT BEHANDLING

Alle pasienter er forskjellige og krever tilpasset oppfølging. Vi gjør alt vi kan for at du skal få best mulig og raskest mulig resultat. Antall konsultasjoner og behandlingsforløpets varighet vil derfor variere fra person til person. Vår erfaring er at man med korrekt behandling ofte vil få en relativt rask bedring og at de fleste klarer seg bra uten videre oppfølging.
Dersom oppfølgingen ikke gir forventet resultat eller du har behov for annen type utredning kan vi henvise videre til legespesialist. Kiropraktorer kan også sykmelde opptil 12 uker dersom det er behov.

TRENING OG FOREBYGGING

En viktig del av behandlingsopplegget er å lære deg som pasient å best mulig mestre og forebygge sine plager.
Vi gir instruksjon i hjemmeøvelser utifra dine individuelle behov, dette kan blant annet omfatte styrkeøvelser, uttøyninger, kondisjonsøvelser og avspenningsteknikker.

Hvis du har spørsmål ta gjerne kontakt med oss på 456 99 678

bottom of page