top of page
Acupuncture

AKUPUNKTUR

mer om akupunktur: FAQ

HVA GJØR EN AKUPUNKTØR?

En akupunktørs verktøykasse er sammensatt og er et resultat av både biomekanisk-, anatomisk-, vestlig medisinsk- og østlig medisinsk forståelse.

Alle nye besøk innledes med en samtale og en grundig undersøkelse for å finne årsaken til problemet. Målet med behandlingen er å gjenopprette kroppens egen balanse og bevegelsesmønster for slik å få deg smertefri og bedre.

Dette oppnås ved å kombinere både perifer- og segmentalbehandling.


All behandling som inkluderer bruk av nåler, benyttes det kun ultratynne, sterile, engangsnåler.

HVEM KAN KALLE SEG AKUPUNKTØR?

En akupunktør er en person som har bestått eksamen fra utdanningsinstitusjon som bygger sin undervisning på de teoretiske og filosofiske rammene av tradisjonell kinesisk medisin, jfr. rammekrav for akupunktører, og kan dokumentere minimum 240 studiepoeng, hvorav minimum 120 studiepoeng er akupunkturfag og 90 studiepoeng medisinske fag.


Akupunktur er en trygg behandlingsform når den utføres av godt utdannede behandlere. Vår akupunktør har minimum 3årig bachelor i akupunktur og videre spesialisering innen IMS og kursing i insomni.


Akupunktur er godt dokumentert og du også lese mer om forskning på www.akupunkturforeningen.no.

KAN AKUPUNKTUR HJELPE MEG?

Akupunktur benyttes ofte i behandling av:

 • Akutte og kroniske smerter i muskler og ledd

 • Allergi

 • Astma

 • Akutt og kronisk bihulebetennelse

 • Fordøyelse

 • Hodepine/migrene

 • Høyt blodtrykk

 • Idrettsskader (overbelastning, strekk og overtråkk)

 • Menstruasjonsplager(smerter, PMS med mer)

 • Nevrologiske lidelser som hodepine, migrene, trigenimusnevralgi, ansiktslammelser, isjialgismerter

 • Potensproblemer og infertillitet

 • Plager i svangerskapet (som kvalme og bekkensmerter) og fødselsmodning

 • Plager i overgangsalderen (hetetokter, søvn m.m)

 • Søvnproblemer

 • Urinveisplager

 • Lette depresjoner, angst søvnløshet og uro.

OM FREDRIKKE

Fredrikke Jerring er utdannet akupunktør ved Høyskolen Kristiania i Oslo, insitutt for helsefag, med særlig interesse for akutte og kroniske korsryggsmerter, nakkeproblematikk og skuldersmerter.

Fredrikke jobber akutt og forebyggende med muskulære og skeletale smertetilstander, i tillegg til andre plager innen manne- og kvinnehelse, fordøyelsesplager, luftveislidelser og nevrologiske lidelser, samt søvnproblemer.

Fredrikke har i tillegg videreutdannelse innenfor medisinsk akupunktur: IMS ad modum Gunn.


Fredrikke er medlem av Akupunkturforeningen, som stiller de strengeste kravene til medlemskap i Norge. Foreningens medlemmer er leger, tannleger, fysioterapeuter og andre med en medisinsk grunnutdannelse. Akupunkturforeningens medlemmer har en akupunkturfaglig bachelorutdannelse over 3 år.

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på 456 99 678

bottom of page